Deklarate

 logo                                           Durres : 18.06.2015

 

DEKLARATE PER SHTYP

Ndalimi I veprimeve arbitrare nga koncesionari ne Portin e Durresit

Shoqerite e licensuara te ngarkim-shkarkimit qe operojne ne Portin e Durresit, duke marre shkas nga situata e krijuar se fundmi ne Terminalin Lindor, shprehin shqetesimin e tyre ne lidhje me veprimet arbitrare te ndermarra nga ana e shoqerise EMS Albanian Port Operator, koncesionari I Terminalit Lindor te Portit te Durresit.

Shoqerite e licensuara te ngarkim-shkarkimit kerkojne, qe te respektohen domosdoshmerisht te drejtat e tyre ne perputhje me kontratat license qe ato kane me Autoritetin Portual Durres per te operuar ne Terminalin Lindor te ketij porti. Shoqeria koncesionare EMS Albanian Port Operator, ne kundershtim me kontraten koncesionare, urdherat dhe udhezimet e institucioneve pergjese si dhe kuadrin ligjor perkates per rregullimin e veprimtarise ne Portin e Durresit, po ndermerr veprime qe shkelin hapur te drejtat e shoqerive te ngarkim shkarkimit duke sjelle si pasoje krijimin e nje monopoli te paligjshem ne ofrimin e sherbimeve ne kete Terminal, duke goditur rende konkurrencen ne kete aktivitet.

Mbeshtetur ne urdherat dhe udhezimet e Ministrise se Infrastruktures dhe Transportit si dhe ato te Autoritetit Portual Durres, rezulton se te gjitha veprimet e ndermarra nga koncesionari EMS Albanian Port Operator per te penguar shoqerite e ngarkim shkarkimit jane haptazi te jashteligjshme.

Nderkohe, qe situata ne Terminalin Lindor te Portit te Durresit paraqitet problematike edhe persa I perket perdoruesve te portit duke I vene keta te fundit ne poziten detyruese te pranimit te kushteve renduese nga ana e koncesionarit sa I perket lirise se zgjedhjes se operatorit ashtu edhe persa I perket tarifave. Theksojme se, shoqeria EMS Albanian Port Operator sipas kushteve te kontrates koncesionare nuk e ka te drejten e ushtrimit te aktivitetit te licensuar te ngarkim shkarkimit.

Shoqerite e ngarkim-shkarkimit vleresojne se reagimi konkret me shpejtesi dhe conform kuadrit rregullator nga institucionet shteterore perkatese per sistemimin perfundimtar te kesaj situate eshte nje nga masat e fundit, qe ka mbetur si mundesi ligjore per mbrojtjen e ketyre shoqerive te licensuara, si dhe per mbrojtjen e me shume se 1000 vendeve te punes te qytetareve te Durresit.

Ne rast te kundert moszbatimi i referencave ligjore  krijon hapesira per abuzim ne favor te krijimit te monopolit, qe te mund te rrisi ne menyre te padrejte kostot per Portin e Durresit ne teresi, ne dem te shoqerive dhe punetoreve te ngarkim shkarkimit.

Marrja e masave te menjehershme nga ana e Autoritetit Portual Durres, konkretisht nga Drejtori I Pergjithshem Ekzekutiv ne permbushje te kompetencave ligjore shmangu agravimin e situates te krijuar ne menyre arbitrare nga ana e koncesionarit dhe duke ndermarre hapat e nevojshme per zgjidhjen e ketij konflikti ne perputhje me ligjin.

 

ASC-ja nxjerr nga deti peshkarexhën e fundosur

Skuadra e “Albanian Stevedoring logoCompany” sh.p.k nuk është tejet e
specializuar vetëm në fushën e ngarkim-shkakrimit, në rast nevoje ata mund të operojnë edhe si shpëtues.

18 Marsi ishte më tepër një ditë dimri sesa pranvere.
Ujrat në basenin e Portit Durrës, ishin mjaft të turbullta dhe era ishte shumë e fortë. Ishin këto kushtet në të cilat trageti I pasagjerëve A/F Michela po ankorohej, kur era dhe dallgët e shtynë tragetin drejt peshkarexhës “Aquarium II”. Ajo u përplas fort dhe u fundos ngjitur me kalatën nr 7/8, një kalatë kjo e përpunimit të mallrave rifuxho. Nxjerrja nga fundi I detit përbënte një prioritet jo vetëm për pronarin e peshkarexhës, por më tepër për Autoritetin Portual Durrës, pasi kalata duhej të ishte efektive sa me shpejtë të qe e mundur. ASC-ja ishte menjëherë e gatshme për shpëtimin. E pajisur me të gjitha mjetet e nevojshme, me staf të specializuar dhe të motivuar, ASC-ja ishte menjëherë në aksion për një punë kaq delikate. Polumbarët lidhën fashot poshtë peshkarexhës përpara se të fillonte ngritja. Pas shumë orësh ankth, peshkarexha doli nga uji dhe u vendos në mënyrë të sigurtë në bazamentin që ndodhej në kalatë. “Kjo ishte një punë e mrekullueshme nga një skuadër kompetente Do të doja të përgëzoja dhe falenderoja secilin nga stafi jone. Të gjithë jemi shumë krenar nga cfarë kemi arritur”, – tha administratori I ASC, I cili ishte I pranishëm në cdo second të këtij operacioni.


 

Perfundimi i vitit 2012

MV Marina


Për Albanian Stevedoring Companylogo sh.p.k, viti 2012 ishte nje sukses: “Jemi të lumtur me progresin që kemi arritur” – thotë administratori i ASC.Për herë të parë kompania arriti përpunimin e më shumë se 1.000.000 tonëve.
E themeluar në vitin 2009, ASC shumë shpejt u shndërrua në një aktor të rëndësishëm në portin e Durrësit. Ndërkohë 90 përqind e të gjitha mallrave gjenerale të shkarkuara në portin e Durrësit, përpunohen nga ASC.
Duke disponuar të gjitha mjetet e nevojshme, që nga pirunjtë e rëndë dhe sprederat deri tek Terbergët, gjithashtu edhe bobkatë të vegjël e të mëdhenj, ASC është një kompani stivadore e gjithanëshme në gjëndje të përpunojë të gjitha mallrat e thata nga gjeneralet tek rifuxhot, rifuxho të ngurta dhe kontenierë. Në vitin 2012, ASC pati një rritje të konsiderueshme, sidomos në biznesin e kontenierëve. Ndërkohë kompania ka krijuar emrin e saj si një partner i besueshëm për të gjitha linjat e kontenierëve.
Pikat kryesore të vitit ishin shkarkimi, trajtimi dhe magazinimi I përkohshëm i një impianti komplet shpimi për një kompani kërkimi Gjermane si dhe shkarkimi I një transformatori energjie me peshë 145 ton – një rekord ky jo vetëm për ASC, por gjithashtu edhe për Portin e Durrësit.