Kontakte

Personat e kontaktit

Albanian Stevedoring Company Shpk
Lagja Nr. 1
Rruga Tregtare, Porti i Durresit
Durres – Albania

Luis Hoxha
Administrator
Mobile: + 355 69 60 75 505
E-mail: Luis@asc-durres.com

Endrit Kapaj
Asistent Menaxher
Mobile: + 355 67 20 50 205
E-mail: Info@asc-durres.com

Evis Kajana
Finance Manager and Controlling
Phone: + 355 52 233 030
Mobile: + 355 68 60 71 982
E-mail: Evis@asc-durres.com

Lidiana Dushku
Ekonomiste
Mobile: + 355 68 20 96 974
E-mail: Lidiana@asc-durres.com

Redis Hoxha
Dispeçer
Mobile: + 355 60 71 010
E-mail: Redis@asc-durres.com

Klodian Teliti
Dispeçer
Mobile: + 355 60 72 771
E-mail: Klodian@asc-durres.com

Fatmir Kurti
Pergjegjes i Mekanikes
Mobile: +355 68 60 71 980